Geschiedenis Haal an Antje

Op 14 oktober 1824 strandde de ‘Louisa Augusta’ bij Ballum. Die dag raakten nog meer schepen in nood. Dit was de aanleiding om een reddingsmaatschappij op te richten. Men had in die tijd per station een toezichthouder aangesteld die de zaken voor de reddingsmaatschappij regelde. Op Ameland had men oud-kapitein Claas Sipkes bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Hij was op dat moment al 64 jaar.

Als er een schip in nood verkeerde, was het voor Claas Sipkes erg moeilijk om aan vrijwilligers te komen, omdat het voor hen veel lucratiever was om te gaan jutten. Later werden de roeiers beter beloond, zodat hij op goed gemotiveerde roeiers en natuurlijk voerlieden kon vertrouwen. In het begin had men slechts één sloep gestationeerd in Nes. Omdat het hoofdbestuur het voorstel van Claas Sipkes verwierp om een tweede sloep in Hollum te stationeren, besloot hij zelf een sloep aan te schaffen. Later zag het hoofdbestuur in dat het noodzakelijk was om op de westkant van het eiland een sloep te hebben.

Claas Sipkes heeft dit werk met veel enthousiasme en inzet tot zijn 74e uitgevoerd.

Als eerbetoon aan deze man draagt ons roeiteam zijn naam.

Ontstaan van de naam van de sloep:

“Haal an Antje” is een term die op Ameland gebruikt wordt om iemand aan te moedigen nog even door te zetten en alle kracht te gebruiken.